Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v internetovom obchode JAK  ELECTRIC,s.r.o 


1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúcim je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ . Spotrebiteľ je fyzická osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti .

Všetky právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb . , Občiansky zákonník , ako aj súvisiacimi predpismi .

Podnikateľom je buď osoba zapísaná v obchodnom registri , alebo osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia , alebo osoba , ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , alebo osoba , ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu .

Právne vzťahy predávajúceho ( JAK ELECTRIC, s.r.o. ) s kupujúcim , ktorým je podnikateľ , výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák . č 513/1991 Zb . , Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších predpisov , ako aj súvisiacimi predpismi . V prípade rozporov medzi obchodnými podmienkami a individuálnou zmluvou , má prednosť text individuálne zmluvy .

 

2) OBJEDNÁVANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám otváraciu dobu 24 hodín denne k nákupu v našom internetovom obchode priamo z vášho domova.

Vybrané elektro zariadenia a elektrotechnický tovar môžete objednať pomocou nákupného košíka, e-mailu alebo písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Informácie o rozmeroch, váhe a ďalšie údaje uvedené v popise výrobkov na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch alebo ďalších tlačených materiáloch, pochádzajú od výrobcov a našich dodávateľov. Pokiaľ sa tieto údaje odlišujú od skutočnosti, e-shop za tento fakt nenesie zodpovednosť. V prípade väčších nezrovnalostí vás bude zástupca nášho obchodu neodkladne kontaktovať.

Internetový obchod www.jakelectric.sk (Firma JAK  ELECTRIC,s.r.o) sa zaväzuje, že svojím zákazníkom dodá elektrotechnický tovar v neporušenom stave a v zhode so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre tento druh tovaru, podľa predpisov a nariadení platných na území Slovenskej republiky.

Elektronická objednávka sa stáva platnou vo chvíli, keď sú vyplnené všetky požadované údaje v objednávkovom formulári. Táto objednávka sa stáva návrhom kúpnej zmluvy. Formálnym potvrdením tejto zmluvy kupujúcim je uzavretá kúpna zmluva, ktorá je naplnená dodaním elektroniky na adresu uvedenú kupujúcim.

V niektorých prípadoch si predajca vyhradzuje osobné alebo telefonické overenie objednávky, zvlášť v prípadoch, kedy je cena za celú objednávku vyššia než obvykle. V takýchto prípadoch môže byť požadovaná záloha.

 

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka uskutočnená zákazníkom v e-shope www.jakelectric.sk je prijatá do 24 hodín od podania a následne je kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail. V deň, kedy je elektrotechnický tovar expedovaný, je o tejto skutočnosti kupujúci informovaný. V prípade, že k odoslaniu elektro-tovaru z nejakého dôvodu nedôjde, bude zákazník neodkladne kontaktovaný správcom e-shopu.

Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva našej spoločnosti súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

4) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo zrušiť objednávku do 24 hodín od podania, bez udania dôvodu. Urobiť tak môže e-mailom. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, z ktorého bola objednávka uskutočnená a popis objednanej elektroniky.

Prevádzkovateľ obchodu www.jakelectric.sk, spoločnosť JAK ELECTRIC, s.r.o. Je oprávnená jednostranne zrušiť objednávku najmä v týchto prípadoch:

 • vypredaný tovar na sklade
 • chybne zadaná cena produktu
 • technický problém aplikácie

 

5) BALNÉ, POŠTOVNÉ A DOPRAVA, PLATBY

Balné: nie je v e-shope www.jakelectric.sk spoplatňované, je teda ZADARMO.

Poštovné a doprava: Objednaná tovar  je zasielaný na základe Vami vybranej možnosti dopravy u jednotlivých položiek nákupu. Pokiaľ nie je určené inak, je objednaný tovar zasielaný Slovenskou poštou. Cena za poštovné je započítaná automaticky a kupujúci je s ňou pri objednávaní tovaru oboznámený.

 • Obyčajný balík (3-4 prac. dni) - cena poštovného je 4,90 €, pre objednávky do 120,- € vrátane DPH. 
 • U objednávok nad 120,-€ vrátane DPH je táto doprava ZADARMO.
 • Rýchly (obchodný) balík (1 prac. deň) - cena poštovného je 9,90 € vrátane DPH.

 

Akceptované spôsoby platieb

Platba na dobierku - v prípade, že uprednostňujete platbu na dobierku, Vaša objednávka bude vybavená obratom. O odoslaní zásielky budete informovaní v deň, kedy bude zásielka podaná na pošte.

Platba prevodom - pokiaľ ste zvolili ako spôsob úhrady platbu prevodom, žiadame Vás o úhradu čiastky uvedenej v objednávke na účet č:  2628099885/ 1100  vedený v spoločnosti Tatra banka a.s. . Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Hneď po pripísaní čiastky na náš účet Vám bude zásielka expedovaná. O odoslaní zásielky budete informovaní emailom .

 

6) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota elektro tovaru, zakúpeného v našom e-shope, je od 2 do 21 dní, ak to nie je uvedené inak. Obvyklá doba dodania je 3 až 4 dni. V prípade, že niektorý tovar nemáme skladom, je o tom kupujúci neodkladne informovaný abude mu dodaný po naskladnený do 7-10 dní.

 

7) VÝMENA TOVARU

V prípade potreby je možné nepoužitý tovar vymeniť za iný druh. Elektro tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku!) na adresu e-shopu. Náklady spojené s výmenou tovaru za iný hradí kupujúci.

 

8) ZMLUVNÉ POKUTY ZA NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok. Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a nezaplatia objednávku, prípadne si následne neprevezmú expedovanou zásielku na dobierku, môžu byť zverejnení v registri dlžníkov a bude požadovaná úhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 40,- €. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v spomínanej výške. Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradené zmluvné pokuty), môžu byť podstúpené zmluvnou spoločnosťou k vymáhaniu pohľadávok, vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Objednávku môžete stornovať do max. 24 hod. od objednania.

 

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie sú posudzované individuálne a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný skontrolovať dodávaný  balík či je nepoškodený, prípadné nedostatky a poškodenia ohlásiť predávajúcemu hneď po prevzatí tovaru ,ale zároveň s doručovateľom spísať zápis o poškodení prepravovaného tovaru-resp. balíka. Za poškodenie spôsobené prepravcom e-shop nezodpovedá.

Na celý sortiment elektro - tovaru  je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Do záručnej opravy bude prijatý len kompletný tovar, so sprievodnou dokumentáciou a v originálnom obale. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

 

Do záručnej opravy nebude prijatý tovar:

 • poškodený živlami ako je voda, oheň, blesk nebo iný elektrický výboj a podobne
 • nevyčistený, nezbavený všetkých nečistôt a hygienicky závadný (Spoločnosť JAK ELECTRIC, s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny o opatreniach proti prenosným chorobám.)
 • s uplynulou záručnou lehotou v deň predloženia (doručenia) tovaru k reklamácii
 • mechanicky poškodené (odtrhnuté ,pretrhnutý závit, poškrabané, polámané, atď.)
 • bez doloženia pôvodu nákupu
 • poškodený nesprávnym použitím v rozpore s návodom k použití alebo bežnými zásadami používania daného tovaru
 • poškodený neodborným servisnom zásahom (napr. zmena FW zariadenia za neoficiálnu verziu FW)
 • poškodený zanedbaním starostlivosti o tovar (údržby tovaru)
 • poškodený zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej norme či „nesprávnym vložením batérií “ batérií

 

 

Na čo sa záruka nevzťahuje + výnimky skupín tovaru:

 • batérie a batériové články, kde je ako záručná doba udávaná životnosť výrobku (obvykle kratšia než zákonná záruka - 6 mesiacov)
 • spotrebný materiál, kde je ako záručná doba udávaná trvanlivosť výrobku (doba, do uplynutia ktorej výrobca zaručuje nezmenené vlastnosti)
 • poruchy vzniknuté bežným opotrebením
 • poruchy vzniknuté nesprávnym použitím výrobku
 • na produkty dodané kupujúcemu ZADARMO ( darček k výrobku ako je napr. príslušenstvo, služby poskytované ZADARMO,softvér,...
 • V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo účtovať všetky priame náklady spojené s vybavením tejto reklamácie.

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii e-mailom alebo písomne na adresu JAK ELECTRIC s.r.o.  Tovar zabaľte do originálneho obalu, vrátane úplného príslušenstva dodaného s tovarom. Pri reklamácii výrobkov  Vám  po informovaní e-mailom alebo písomne zašleme reklamačný protokol, ktorý nám po vyplnení musí byť spolu s tovarom zaslaný. Pokiaľ sa jedná o tovar, pri ktorom bol priložený záručný list výrobcu, tak aj záručný list výrobcu a nezabudnite priložiť kópiu doručenky alebo iného dokladu o tom, kedy Vám bol tovar dodaný a podrobný popis poruchy výrobku.
 2. tovar zašlete ako doporučený balík (nie na dobierku!) na adresu e-shopu.
 3. priložte doklad o zakúpení reklamovaného tovaru v našom obchode
 4. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia naším e-shopom podľa postupu Pojednávanie o reklamácii uvedenom nižšie.
 5. Po vybavení reklamácie je kupujúci predávajúcim kontaktovaný e-mailom, a vybavenú reklamáciu predávajúci kupujúcemu zašle štandardným balíkom Slovenskej pošty. Ak si kupujúci zásielku s reklamovaným tovarom neprevezme, s predávajúcim nekomunikuje, prípadne je na uvedených kontaktoch nedostupný, vyhradzuje si predávajúci právo reklamáciu zrušiť a s tovarom naložiť ako uzná za vhodné.

POJEDNÁVANIE     O REKLAMÁCII

 1. O riadne uplatnenej reklamácii kupujúceho u predávajúceho rozhodne reklamačné oddelenie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie poruchy. Reklamačné oddelenie vedie sprievodnú evidenciu došlých reklamácií.
 2. Reklamáciu, vrátane odstránenia poruchy, musí reklamačné oddelenie vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.
 3. Ak ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola riadne a včas odstránená, a reklamačné oddelenie má povinnosť poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe poruchy úmerné, môže reklamačné oddelenie k žiadosti kupujúceho vec vymeniť, alebo ak sa týka porucha len súčasti veci, vymeniť súčasť. Ak takýto postup nie je možný, môže reklamačné oddelenie poskytnúť k žiadosti kupujúceho primeranú zľavu alebo má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 4. Ak ide o poruchu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť kúpená vec riadne užívaná ako vec bez chyby, má kupujúci právo, aby mu reklamačné oddelenie vec vymenilo, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 5. Tie isté práva prináležia kupujúcemu, ak ide o poruchy odstrániteľné, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie poruchy po oprave alebo väčší počet chýb vec riadne užívať.
 6. Ak ide o iné poruchy neodstrániteľné, a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Záverečné ustanovenia    reklamácií

 1. Tieto vyhlásené reklamačné podmienky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy uzatvorené v našom e-shope a tvoria ich prílohu, ak nie sú priamo v kúpnej zmluve dohodnuté iné individuálne reklamačné podmienky kúpnej zmluvy.
 2. Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa majú prednosť pred ustanoveniami tohto reklamačného poriadku, ak sú s nimi v rozpore.
 3. Tieto reklamačné podmienky vyhlasuje predávajúci ku dňu 1.2. 2015 s tým, že sú publikované na www.jakelectric.sk  tak, aby každý kupujúci mal možnosť sa s ich obsahom oboznámiť ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

Snažíme sa byť Vám – zákazníkom, pokiaľ možno čo najbližšie. Dobre vieme z vlastných skúseností, aké nepríjemné je uplatňovať na nejaký tovar reklamáciu. Pokiaľ sa akýkoľvek problém vyskytne, verte, že nás to mrzí a urobíme všetko pre nápravu k Vašej spokojnosti.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy aa@bb.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

10) NÁKLADY NA POUŽITIE KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory a pod.) si hradí kupujúci sám.

 

11) PLATNOSŤ PONUKY PREDAJA A CIEN TOVARU

Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu www.jakelectric.sk alebo do vypredania zásob.

 

12) CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH ÚKONOV A ÚKONOV TECHNIKA (CENY VR. DPH) 

 • Zmena fakturačných údajov po           splnení kúpnej zmluvy - prevzatia veci kupujúcim a zaslanie dokladu s novými fakturačnými údajmi. Cena za úkony je 10 EUR za hodinu práce. Nemožno vyžadovať zmenu fakturačných údajov z kupujúceho ,ktorý nie je spotrebiteľom na spotrebiteľa.
 • V prípade zmeny fakturačných údajov na kupujúceho ktorý nie je spotrebiteľom je potrebná  písomná žiadosť  kupujúceho s uvedenými novými fakturačnými údajmi ,ktoré sa majú vymeniť.
 • Vyhľadanie, vystavenie a zaslanie odpisu dokladu o kúpe(faktúry) sa spoplatní a to: Práca technika a administratívnej pracovníčky – 10 EUR za každú začatú hodinu práce .

 

.                                                                           Konatel  JAK ELECTRIC,s.r.o
                  Ing.Ján Jakubovie